เข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารีวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 27-29 มกราคม 2566 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน จัดกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารีวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2565

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :