หัวหน้าส่วนภาครัฐ และเอกชน ในเขตอำเภอแม่ทา เข้าร่วมการประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จฯ

วันที่ 12 มกราคม 2567 เวลา 13.00 น .ดร.จักรกฤษณ์ ทิพเลิศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน คณะผู้บริหาร ครู และหัวหน้าส่วนภาครัฐ และเอกชน ในเขตอำเภอแม่ทา เข้าร่วมการประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จฯ ร่วมงาน FFT.44 “เกษตรนวัตกรรม อารยธรรมล้านนา อาชีวะเกษตรแฟร์” การประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับชาติ ครั้งที่ 44 ในวันที่ 26 มกราคม 2567 (ช่วงเช้า) โดยมีนายประกอบ ยอดยา นายอำเภอแม่ทา เป็นประธาน ณ หอประชุมสุริยะ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

#อกท.ชาติ ครั้งที่44 #งานประชาสัมพันธ์ วษท.ลำพูน

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :