สำรวจพื้นที่ป่าปกปักษ์ในโครงการ ณ สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

วันที่ 6 ธันวาคม 2566 ดร.จักรกฤษณ์ ทิพเลิศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน มอบหมายให้ นางศรีนรินทร์ ริยาพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร และคณะครูแผนกพืชศาสตร์ ร่วมกับโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงสำรวจพื้นที่ป่าปกปักษ์ในโครงการ ณ สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :