สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของนุษย์จังหวัดลำพูน ได้ให้ความรู้ นักเรียน นักศึกษา ณ บริเวณลานกิจกรรมหน้าเสาธง

วันที่ 13 กันยายน 2566 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของนุษย์จังหวัดลำพูน ได้ให้ความรู้ นักเรียน นักศึกษา ณ บริเวณลานกิจกรรมหน้าเสาธง

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :