สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพการเกษตรฐานวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน จัดกิจกรรม Halloween Byenoir Party

วันที่ 1 มีนาคม 2567 สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพการเกษตรฐานวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ได้จัดกิจกรรม Halloween Byenoir Party โดยน้อง ๆ ในวิชาสาขาจัดขึ้น เพื่อเป็นการร่วมเลี้ยงอำลา และแสดงความยินดีกับรุ่นพี่ที่สำเร็จการศึกษา ระดับปวช.3 และ ปวส.2 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :