การจัดกิจกรรมสวดพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนา (หรือร่วมอธิษฐานจิตตามศาสนาของตน) เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา

วันนี้ 16 ธันวาคม  2565 เวลา 18.00 น. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน นำคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา สวดพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนา (หรือร่วมอธิษฐานจิตตามศาสนาของตน) โดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ อาคาร  Excellent center วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :