สมาชิก อกท. หน่วยลำพูน คณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ร่วมกัน ปรับภูมิทัศน์ และ ปูหญ้า รอบอาคารทรงงาน ขององค์อุปถัมภ์ เพื่อเตรียมจัดงาน อกท.ระดับชาติ ครั้งที่ 44

สมาชิก อกท. หน่วยลำพูน คณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ร่วมกัน ปรับภูมิทัศน์ และ ปูหญ้า รอบอาคารทรงงาน ขององค์อุปถัมภ์ เพื่อเตรียมจัดงาน อกท.ระดับชาติ ครั้งที่ 44

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :