สมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูนกิจกรรมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ “วันต่อต้านยาเสพติดโลก “

วันที่ 25 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. ดร.จักรกฤษณ์ ทิพเลิศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน พร้อมด้วยคณะครู นำสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ร่วมกิจกรรมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ “วันต่อต้านยาเสพติดโลก ” ณ สนามกีฬาเทศบาลทาขุมเงิน

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :