วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ขอแสดงความยินดี กับทีมนักกีฬาประเภทเซปักตะกร้อชาย รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขัน กีฬาเยาวชน อบจ.ลำพูนเกมส์

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ขอแสดงความยินดี กับทีมนักกีฬาประเภทเซปักตะกร้อชาย รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ดังนี้ 1.นายประกาศ ชลธรธนคงคา

2.นายพลภัทร ใจแก้ว

3.นายศุภมงคล ติ๊บเงิน

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขัน กีฬาเยาวชน อบจ.ลำพูนเกมส์ ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2567

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :