วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ขอแสดงความยินดีกับนางสาวเสาวลักษณ์ ภิญโญฤทธิ์ ตำแหน่ง ครู ค.ศ.1 เนื่องในโอกาสช่วยปฏิบัติราชการ

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ขอแสดงความยินดีกับนางสาวเสาวลักษณ์ ภิญโญฤทธิ์ ตำแหน่ง ครู ค.ศ.1 เนื่องในโอกาสช่วยปฏิบัติราชการ สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ณ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :