วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ร่วมกิจกรรมรดน้ำดำหัว นายอำเภอแม่ทา เนื่องในประเพณีวันปีใหม่เมือง 2567

วันที่ 18 เมษายน 2567 ดร.จักรกฤษณ์ ทิพเลิศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน มอบหมายให้ นางสาวนิพภาพร จงภักดี ครูชำนาญการ ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยผู้แทนครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกิจกรรมรดน้ำดำหัว นายประกอบ ยอดยา นายอำเภอแม่ทา เนื่องในประเพณีวันปีใหม่เมือง 2567

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :