วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ขอแสดงความยินดีกับ นางธิติมา โรจน์วัชราภิบาล เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษาด้วยความยินดียิ่ง

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ขอแสดงความยินดีกับ นางธิติมา โรจน์วัชราภิบาล เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษาด้วยความยินดียิ่ง

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :