วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ขอแสดงความยินดีกับ ดร.สุรพงษ์ เอิมอุทัย เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ ด้วยความยินดียิ่ง

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ขอแสดงความยินดีกับดร.สุรพงษ์ เอิมอุทัยเนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ ด้วยความยินดียิ่ง

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :