วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ขอแสดงความยินดีกับ นายธนภัทร แสงจันทร์ เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาด้วยความยินดียิ่ง

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ขอแสดงความยินดีกับ นายธนภัทร แสงจันทร์ เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาด้วยความยินดียิ่ง

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :