วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ขอแสดงความยินดีกับ นายณรงค์ชัย เจริญรุจิทรัพย์

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน
ขอแสดงความยินดีกับ นายณรงค์ชัย เจริญรุจิทรัพย์
เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :