วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงหยาดเหงื่อและรอยยิ้ม เพื่อแสดงความรัก และความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี


วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลาการทางการศึกษาเจ้าหน้าที่ และนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงหยาดเหงื่อและรอยยิ้ม เพื่อแสดงความรัก และความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในฐานะที่ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยฯ (อกท.) และเสด็จแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยี จากสถาบันการอาชีวศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :