วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน จัดงานแถลงข่าว”เกษตรนวัตกรรม อารยธรรมล้านนา อาชีวะเกษตรแฟร์” ระดับชาติ ครั้งที่ 44 ระหว่างวันที่ 24-28 มกราคม 2567

วันที่ 15 มกราคม 2567 นายจักรกฤษณ์ ทิพเลิศ ประธานการจัดงาน อกท.ระดับชาติ จัดงานแถลงข่าว”เกษตรนวัตกรรม อารยธรรมล้านนา อาชีวะเกษตรแฟร์” ระดับชาติ ครั้งที่ 44 ระหว่างวันที่ 24-28 มกราคม 2567 ได้รับเกียรติจากท่านโยธิน ประสงค์ความดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นายยศพล เวณุโกเศศ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวะศึกษา นายศิริพงศ์ เมียนเพ็ชร ประธานคณะกรรมการอำนวยการ อกท. ระดับชาติ ร่วมแถลงข่าว นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดลำพูน , เชียงใหม่ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ นายจักรภพ มงคลสวัสดิ์ รองประธานกรรมการอำนวยการ คณะครู นักศึกษา ตลอดจนสื่อมวลชน เข้าร่วมงานในครั้งนี้

ในวันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2567 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ เพื่อเป็นองค์ประธานเปิดงานการประชุมวิชาการ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่ง ประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับชาติครั้งที่ 44 โดยจะเป็นองค์ประธานเปิดการประชุมวิชาการ อกท.ระดับชาติ และพระราชทานโล่ให้กับหน่วย อกท.ดีเด่นระดับชาติ สมาชิก อกท.ดีเด่นระดับชาติ ศิษย์เก่า อกท.ดีเด่นระดับชาติ เข็มที่ระลึกผู้ทำคุณประโยชน์และสมทบทุนมูลนิธิ จากนั้น จะทอดพระเนตรกิจกรรม อกท. และรับฟังการสัมมนาผลงานทางวิชาการ ของสมาชิก อกท. ทรงปลูกต้นไม้ ชื่อ ต้นคำมอกหลวง (Gardenia sootepensis) โดยจะมีการถ่ายทอดสด พิธีเปิดการประชุมวิชาการ อกท.ครั้งที่ 44 ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT แพร่ภาพออกอากาศทั่วประเทศในวันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2567

CR.สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :