วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน พร้อมยินดีต้อนรับทุกท่าน ร่วมกิจกรรมการประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในราชูปถัมภ์ อกท.ชาติ ครั้งที่ 44

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูนพร้อมยินดีต้อนรับทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมการประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในราชูปถัมภ์ อกท.ชาติ ครั้งที่ 44 ระหว่างวันที่ 24 – 28 มกราคม 2567 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน#อกท.ชาติ ครั้งที่44 #งานประชาสัมพันธ์ วษท.ลำพูน

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :