ขอแสดงความยินดีกับ ดร.นิติ นาชิต ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาธุรกิจและบริการ ในโอกาศแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :