วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน จัดกิจกรรมคาวบอยไนท์ Cowboy Night สไตล์วิถีเกษตร ครั้งที่ 2

วันที่ 23 ธันวาคม 2566 ดร.จักกฤษณ์ ทิพเลิศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ให้การต้อนรับ นายรังสรรค์ มณีรัตน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพื่อไทย เขต2 จังหวัดลำพูน ประธานในพิธี ในการจัดกิจกรรมคาวบอยไนท์ Cowboy Night สไตล์วิถีเกษตร ครั้งที่2 จัดโดยงานโครงการอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาชนบท (อศ. กช.) ดำเนินการโดยหม่อมหลวงปรีชา เกษมสันต์ หัวหน้าโครงการ ฯ และฝ่ายวิชาการ โดยมีนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วม จำนวน 239 คน กิจกรรมในงานประกอบไปด้วยการประกวดคาวบอย คาวเกิร์ล การแสดงคาวบอยคาวบอยโชว์ และการแสดงของนักเรียน นักศึกษา และซุ้มอาหารต่างของนักเรียน นักศึกษาแต่ละศูนย์ การจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ของแต่ละศูนย์การเรียนรู้มาพบปะแลกเปลี่ยนเรียนความรู้ และให้เกิดความรักความสามัคคีในหมู่คณะ ณ ร้านภูตะวันคอฟฟี่ ตำบลแม่ตืน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :