วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน เปิดรับนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อในระดับ ปวช. และ ปวส. ปีการศึกษา 2567 สมัครผ่านทางออนไลน์ ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 15 มกราคม 2567

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน เปิดรับนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อในระดับ ปวช. และ ปวส. ปีการศึกษา 2567 สมัครผ่านทางออนไลน์ ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 15 มกราคม 2567
ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 088-4081031 ครูนภัสญาณ์ หล้ากาวี (ครูต่าย)

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :