วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน จัดการประชุมพิจารณาแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2567 และพิจารณาจัดทำคำขอ งบลงทุน ที่ดิน สิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ 2568

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 เวลา 11.00 น. ดร.จักรกฤษณ์ ทิพเลิศ ประธานกรรมการคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน จัดการประชุมพิจารณาแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2567 และพิจารณาจัดทำคำขอ งบลงทุน ที่ดิน สิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ 2568 ณ หอประชุมเมืองสุวรรณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :