วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน เปิดรับนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อในระดับ ปวช. และ ปวส. ปีการศึกษา 2567 สมัครผ่านทางออนไลน์ ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 15 มกราคม 2567

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน เปิดรับนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อในระดับ ปวช. และ ปวส. ปีการศึกษา 2567 สมัครผ่านทางออนไลน์ ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 15 มกราคม 2567 มีรายละเอียดดังนี้

อ่านรายละเอียดประกาศ ระดับชั้น ปวช. และ ปวส.สมัครผ่านลิงค์แบบฟอร์มออนไลน์ ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 0 88-408 1031 ครูนภัสญาณ์ หล้ากาวี (ครูต่าย)

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :