วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ขอแสดงความยินดีกับนายยศพล เวณุโกเศศ เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ขอแสดงความยินดีกับนายยศพล เวณุโกเศศ เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :