วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ขอแสดงความยินดีกับว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จิตดาเนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ขอแสดงความยินดีกับว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จิตดาเนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :