วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ขอแสดงความยินดีกับนายสุเทพ แก่งสันเทียะ เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่ง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ขอแสดงความยินดีกับนายสุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการสภาการศึกษา เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่ง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :