วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ขอแสดงความยินดีกับนายอรรถพล สังขวาสี เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่ง เลขาธิการสภาการศึกษา

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ขอแสดงความยินดีกับนายอรรถพล สังขวาสี เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่ง เลขาธิการสภาการศึกษา

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :