วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ขอแสดงความยินดี และยินดีต้อนรับ ดร.จักรกฤษณ์ ทิพเลิศ เนื่องในโอกาสได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ขอแสดงความยินดี และยินดีต้อนรับ ดร.จักรกฤษณ์ ทิพเลิศ เนื่องในโอกาสได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :