วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ขอแสดงความยินดีกับ นางศรีนรินทร์ ริยาพันธ์ ในโอกาสได้รับการบรรจุ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ขอแสดงความยินดีกับ นางศรีนรินทร์ ริยาพันธ์ ในโอกาสได้รับการบรรจุ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :