วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ขอแสดงความยินดี และยินดีต้อนรับ

นายนิรันดร์ บุทู สาขาวิชาพืชศาสตร์และเกษตรกรรมอุตสาหกรรม

นายสุรชัย ธิติพิมาน สาขาวิชาสัตวศาสตร์และสัตวรักษ์

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :