วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ขอแสดงความยินดีกับ

นายลิขิต มงคลรัตน์ และ นางสาวชมมนัส สันติสุข

ในโอกาสเข้ารับการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สาขาวิชาสัตวศาสตร์และสัตวรักษ์ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :