วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน พัฒนาพื้นที่เตรียมความพร้อม สำหรับการเป็นเจ้าภาพงาน อกท.ชาติครั้งที่ 44

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ร่วมมือร่วมใจ ร่วมแรงแข็งขัน ในการปรับภูมิทัศน์ จัดสภาพแวดล้อม ให้พร้อมสำหรับการเป็นเจ้าภาพงาน อกท.ชาติครั้งที่ 44 ที่จะมาถึงในอีก 118 วัน

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :