วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ขอแสดงความยินดีกับ ครูผู้ช่วย ทั้ง 4 ท่าน ในโอกาสเข้ารับการบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

☘️ นายสุรชัย ธิติพิมาน ☘️

ในโอกาสเข้ารับการบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สาขาวิชาสัตวศาสตร์และสัตวรักษ์

☘️ นายลิขิต มงคลรัตน์ ☘️

ในโอกาสเข้ารับการบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สาขาวิชาสัตวศาสตร์และสัตวรักษ์

☘️ นางสาวชมมนัส สันติสุข ☘️

ในโอกาสเข้ารับการบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สาขาวิชาสัตวศาสตร์และสัตวรักษ์

☘️ นายนิรันดร์ บุทู ☘️

ในโอกาสเข้ารับการบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สาขาวิชาพืชศาสตร์และเกษตรกรรมอุตสาหกรรม

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :