วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูนขอแสดงความยินดีกับ ดร.ปรีชา เวชศาสตร์ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้รักษาการในตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาเกษตรกรรมและประมง (นักวิชาการศึกษาทรงคุณวุฒิ) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :