วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ยินดีต้อนรับ นักศึกษาอาสาสมัครสอนภาษาจีน จากวิทยาลัยเทคนิคและอาชีวศึกษากวางสี (Guangxi Vocational and Technical College)

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ยินดีต้อนรับ

1. หวัง ชือ ญิง
2. หลี แย่น ชิว

นักศึกษาอาสาสมัครสอนภาษาจีน จากวิทยาลัยเทคนิคและอาชีวศึกษากวางสี (Guangxi Vocational and Technical College)

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :