วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูนได้จัดกิจกรรม Roadshow ประชาสัมพันธ์ โครงการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี กับ บริษัทเบทาโก จำกัด (มหาชน)

วันที่13 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูนได้จัดกิจกรรม Roadshow ประชาสัมพันธ์ โครงการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี กับ บริษัทเบทาโก จำกัด (มหาชน) เพื่อเป็นการพัฒนาการจัดการศึกษาร่วมกันระหว่างสถานศึกษา และสถานประกอบการอีกทั้งรับสมัครนักศึกษาที่มีความสนใจเข้าเรียนในรัฐวิสาหกิจศึกษา และระบบทวิภาคี ร่วมกับบริษัทเบทาโกร จำกัด (มหาชน) ณ หอประชุมสุริยะ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

#โครงการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี📚⚒️💡

#เรียนทวิภาคีอาชีวะจบแล้วมีงานทำแน่นอน🎓💸

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :