วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ขอแสดงความยินดีกับ นายวิทวัต ปัญจมะวัต และนายประพัทธ์ รัตนอรุณ

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ขอแสดงความยินดีกับ

  1. นายวิทวัต ปัญจมะวัตที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
  2. นายประพัทธ์ รัตนอรุณรองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานปลัดกระทรวงดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :