วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวนิพภาพร จงภักดี ผ่านการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะเป็นครูชำนาญการ (คศ.2)

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ขอแสดงความยินดีกับ
นางสาวนิพภาพร จงภักดี ครู ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ครูผู้สอนแผนกวิชาพืชศาสตร์ผ่านการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะเป็นครูชำนาญการ (คศ.2)

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :