วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน นำนักเรียน นักศึกษา คัด นศท.ปี1 และการรายงานตัวเลื่อนชั้นปี 2และปี 3 ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 29 พฤษภาคม 2566 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน นำนักเรียน นักศึกษา คัด นศท.ปี1 และการรายงานตัวเลื่อนชั้นปี 2 และปี 3 ประจำปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :