วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ขอแสดงความยินดีกับ ท่านณรงค์ชัย เจริญรุจิทรัพย์ ในโอกาสได้รับแต่งตั้งดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

💐💐 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ขอแสดงความยินดีกับ ท่านณรงค์ชัย เจริญรุจิทรัพย์ ในโอกาสได้รับแต่งตั้งดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :