วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ขอแสดงความยินดีกับ ท่านราตรีสวัสดิ์ ธนานันต์ ในโอกาสได้รับแต่งตั้งดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

💐💐 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ขอแสดงความยินดีกับ ท่านราตรีสวัสดิ์ ธนานันต์ ในโอกาสได้รับแต่งตั้งดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :