วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ดำเนินการคัดเลือกคณะกรรมการดำเนินงานชมรมวิชาชีพ ประจำ อกท.หน่วยลำพูน

วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 อกท.หน่วยลำพูน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ดำเนินการคัดเลือกคณะกรรมการดำเนินงานชมรมวิชาชีพ ณ ห้องประชุมสุริยะ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :