วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ขอเชิญร่วมสมัครอบรม โครงการ ‘เกษตรประณีตทฤษฎีใหม่ ระยะเวลาดำเนินโครงการวันที่ 27 พฤษภาคม – 23 มิถุนายน 2566

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ขอเชิญร่วมสมัครอบรม โครงการ ‘เกษตรประณีตทฤษฎีใหม่ระยะเวลาดำเนินโครงการวันที่ 27 พฤษภาคม – 23 มิถุนายน 2566 ผู้ฝึกอบรมผ่านเกณฑ์ รับปัจจัยสนับสนุนการผลิต รายละ 1,300 บาท

#เกษตรลำพูนวิทยาลัยแห่งความสุข

#เกษตรประณีตเกษตรลำพูน

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :