วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน รับมอบเงินสนับสนุนจากเทศบาลตำบลทาสบชัย ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมชมรมทูบีนัมเบอร์วัน

วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 นางสาวสุภัคคณิศร รุ่งเรือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน รับมอบเงินสนับสนุนจากเทศบาลตำบลทาสบชัย ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมชมรมทูบีนัมเบอร์วัน ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :