วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ขอเชิญชวนผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกผู้แทนราษฎร(ส.ส.) ในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ขอเชิญชวนผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกผู้แทนราษฎร(ส.ส.)ในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 17.00 น.

💓เลือกคนที่รัก เลือกพรรคที่ชอบ💓

#รณรงค์เลือกตั้ง #6สัปดาห์ประชาธิปไตย
#ไทยโหวตคนไทยพร้อมใช้สิทธิ

ดาวน์โหลดคู่มือสถานศึกษา

ดาวน์โหลดคู่มือนักเรียน นักศึกษา

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :