วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน จัดการประชุมผู้ปกครอง และการเซ็นสัญญานักเรียนกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ประจำปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน จัดการประชุมผู้ปกครอง และการเซ็นสัญญานักเรียนกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีนักเรียนผู้ผ่านการคัดเลือกทั้งสิ้น 53 ราย จำแนกเป็นทุนต่อเนื่อง 5 ปี ระดับ ปวช จำนวน 31 ราย ทุน 2ปี ระดับ ปวส.22 ราย

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :