วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ขอแสดงความยินดีในโอกาสได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จำนวน 2 ราย

💐💐 คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ขอแสดงความยินดีกับ 💐💐🏅นายทองพูน คุณเลิศเกษมในโอกาสได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ👨‍🏫 ตำแหน่งครูผู้ช่วย สาขาวิชา พืชศาสตร์และเกษตรกรรมอุตสาหกรรม ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน จ.ลำพูน🏅นางสาวเขมจิรา โปร่งฟ้าในโอกาสได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ👩🏻‍🏫 ตำแหน่งครูผู้ช่วย สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ ณ วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม จ.ราชบุรี

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :