ขอแสดงความยินดีกับ ครูทองพูน คุณเลิศ และครูเขมจิรา โปร่งฟ้าในโอกาสสอบผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ขอแสดงความยินดีกับ นายทองพูน คุณเลิศ และนางสาวเขมจิรา โปร่งฟ้า

ในโอกาสสอบผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :