วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน จัดการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของข้าราชการครู พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1 (วันที่ 1 ตุลาคม 2565- 31 มีนาคม 2566)

วันที่ 30-31 มีนาคม 2566 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน จัดการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของข้าราชการครู พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1 (วันที่ 1 ตุลาคม 2565- 31 มีนาคม 2566) โดยได้มีการส่งรายงานผลการปฏิบัติงาน และนำเสนอผลการปฏิบัติงานต่อคณะผู้บริหาร ณ ห้องประชุมเมืองสุวรรณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :