วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ขอแสดงความยินดีกับ นายวิทวัต ปัญจมะวัต และ ดร.นิติ นาชิต

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ขอแสดงความยินดีกับ 📍นายวิทวัต ปัญจมะวัต📍และ ดร.นิติ นาชิต

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ขอแสดงความยินดีกับ 📍นายวิทวัต ปัญจมะวัต📍

ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษ

💐 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ขอแสดงความยินดีกับ 💐📍นายนิติ นาชิต📍ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาธุรกิจและบริการ (นักวิชาการศึกษาทรงคุณวุฒิ) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :